Trong giai đoạn 2021 - 2022, công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của Tỉnh được các đơn vị quan tâm thực hiện đồng bộ đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác PBGDPL trên toàn Tỉnh và để đánh giá kết quả phối hợp trong 02 năm qua, xác định nhiệm vụ giải pháp hiệu quả hơn cho giai đoạn tiếp theo, ngày 24 tháng 3 năm 2023, Sở Tư pháp Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cá...
Trong thời gian qua, với vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh, giúp UBND Tỉnh thực hiện và quản lý nhà nước đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn Tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với các ngành trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở đã tạo được sự lan tỏa cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
Nhằm triển khai thiết thực Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023, ngày 08/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản số 640/SGDĐT-TCCB gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện, các đơn vị trực thuộc Sở yêu cầu tăng ...
Ngày 24/3/2023, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang” năm 2022 (gọi tắt là Cuộc thi) tổ chức Hội nghị tổng kết, trao thưởng cho tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi. Tham dự Hội nghị gồm có Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi; Trưởng phòng các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; các tập thể, cá nhân được khen thưởng và một số cơ quan,...
Ngày 22/3, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP Hải Phòng đã tổ chức phiên họp triển khai công tác 2023. Nhân dịp này, Phòng PBGDPL thuộc Sở Tư pháp TP Hải Phòng đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những nỗ lực “đưa” luật đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn trong giai đoạn 2017-2021.
Ngày 22/3/2023, Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2023, tham dự Hội nghị có hơn 100 cán bộ, công chức phụ trách công tác dân tộc; già làng, trưởng thôn, người có uy tín; cộng tác viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cơ sở; thành viên Hội đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất giỏi tr...
Trong năm 2022, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, với 1.937 Tổ hòa giải và 13.359 Hòa giải viên, đã tiếp nhận 750 vụ việc, trong đó hòa giải thành 618 vụ việc, đạt tỷ lệ 82%, từ đó góp phần phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tăng cường đoàn kết trong Nhân dân.
Alternate Text
Nhằm nắm bắt tình hình, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; qua đó phát hiện những mô hình, cách làm mới có hiệu quả để triển khai nhân rộng, những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh kịp thời góp phần nâng cao chất lượng, hi...