Trong năm 2022, với vai trò tham mưu của đơn vị chức năng (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động hướng tới cơ sở nhằm đẩy mạnh việc triển khai các văn bản mới về đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nắm bắt các khó khăn, lúng túng của địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ trên thực tế. Cùng với việc chú trọng chỉ đạo, tập hu...
Chiều 24/3, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của Bộ Tư pháp, ngành tư pháp giữa Bộ Tư pháp và Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
Sáng 17/3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và sơ kết hơn 01 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” (Đề án 1371) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 136 điểm cầu. Thượng tướng Võ Minh Lương, Uỷ viên BCHTW Đảng, Uỷ viên Thường ...
Alternate Text
Thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Hội đồng) và Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 12/01/ 2022 của Chủ tịch Hội đồng trung ương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trung ương; nhằm đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ của Hội đồng các cấp và c...
Sáng ngày 14/3/2023, Tổ Công đoàn Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Phạm Hồ Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp tham dự và chỉ đạo, định hướng Hội nghị cùng với sự có mặt đông đủ của 22 đoàn viên trong đơn vị.