Sign In

Truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận xã hội

Ngày 26/4, Tổ Thư ký giúp việc của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Tổ Thư ký) đã có buổi làm việc tại Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) về tình hình thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027” (Quyết định số 407).

Sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận pháp luật” trong các Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Nhằm hoàn thiện các Bộ tiêu chí đánh giá nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo hướng tăng cường phân cấp, tạo sự linh hoạt khi quy định mức độ đạt chuẩn, bảo đảm phù hợp hơn với điều kiện thực tế, đặc thù của các địa phương cũng như quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách mới ban hành trong thời gian qua, ngày 01/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 211/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025.

Đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngày 19/1, Bộ Tư pháp phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) và Cơ quan phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo Tham vấn dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Phó trưởng ban Hợp tác, Phái đoàn Liên minh châu Âu Jesus Lavina và Phó trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam Patrick Haverman đồng chủ trì Hội thảo.

Sau 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành tăng dần hàng năm, hiện nay là 84,47%

Đây là số liệu thống kê của Bộ Tư pháp tại Hội thảo đánh giá kết quả 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 25/12/2023. Hội thảo do đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì. Tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Thị Thanh Lam, Ủy viên thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đồng chí Đào Ngọc Chuyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các lãnh đạo Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, 43 giám đốc, 08 phó giám đốc, lãnh đạo phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố; đại diện một số cơ quan Bộ, ngành ở trung ương.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo về triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực miền Nam

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025, sáng ngày 13/5/2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp (Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật) tổ chức Hội thảo nắm bắt tình hình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và lấy ý kiến về một số vấn đề dự kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị (ICCPR) và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc và Kế hoạch năm 2024 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước quyền dân sự chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự chính trị” ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-BTP ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, vào ngày 10/5/2024, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức một số cơ quan, đơn vị cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín tại cộng đồng, trưởng các cụm dân cư và đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở… trên địa bàn huyện Côn Đảo. Đồng chí Ngô Quỳnh Hoa - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thụy Nga - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo và đại diện Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị (ICCPR) và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc và Kế hoạch năm 2024 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước quyền dân sự chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự chính trị” ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-BTP ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, vào ngày 10/5/2024, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức một số cơ quan, đơn vị cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín tại cộng đồng, trưởng các cụm dân cư và đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở… trên địa bàn huyện Côn Đảo. Đồng chí Ngô Quỳnh Hoa - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thụy Nga - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo và đại diện Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nội dung Công ước về phòng, chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tại huyện Côn Đảo

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (CAT) và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn; Quyết định số 153/QĐ-BTP ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2024, ngày 10/5/2024, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nội dung Công ước CAT và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham dự Hội nghị gồm hơn 100 đại biểu là đội ngũ cán bộ, công chức một số cơ quan, đơn vị cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở, người có uy tín tại cộng đồng, trưởng các cụm dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo. Đồng chí Ngô Quỳnh Hoa - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thụy Nga - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo và đại diện Phòng PBGDPL, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tọa đàm xây dựng tiêu chí đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 14/5, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật ( (PBGDPL ) Bộ Tư pháp phối hợp Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai và tỉnh Sóc Trăng tổ chức tọa đàm trao đổi về việc xây dựng tiêu chí riêng đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Giáo dục pháp luật trong nhà trường góp phần xây dựng xã hội kỷ cương

Việc giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên là một yêu cầu khách quan nhằm chuẩn bị một cách có hệ thống cho thế hệ trẻ vào đời biết sống và làm việc theo pháp luật.

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Công ty Cổ phần Grand Nutrition phối hợp tổ chức thành công chương trình thiện nguyện tại Côn Đảo

Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động thiện nguyện tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sáng ngày 11/5/2024, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Công ty Cổ phần Grand Nutrition triển khai hoạt động trao tặng học bổng và phần quà cho học sinh, người có công trên địa bàn.

Bộ Tư pháp Tổ chức truyền thông pháp luật và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mộc Châu

Sáng 11/5/2024, Công đoàn Bộ Tư pháp phối hợp với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), cùng nhà tài trợ đã tới trường THCS 8/4 trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập tại một số trường trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Alternate Text