Sign In

Sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu “tiếp cận pháp luật” trong các Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Nhằm hoàn thiện các Bộ tiêu chí đánh giá nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo hướng tăng cường phân cấp, tạo sự linh hoạt khi quy định mức độ đạt chuẩn, bảo đảm phù hợp hơn với điều kiện thực tế, đặc thù của các địa phương cũng như quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách mới ban hành trong thời gian qua, ngày 01/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 211/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021-2025.

Đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngày 19/1, Bộ Tư pháp phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) và Cơ quan phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo Tham vấn dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Phó trưởng ban Hợp tác, Phái đoàn Liên minh châu Âu Jesus Lavina và Phó trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam Patrick Haverman đồng chủ trì Hội thảo.

Sau 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành tăng dần hàng năm, hiện nay là 84,47%

Đây là số liệu thống kê của Bộ Tư pháp tại Hội thảo đánh giá kết quả 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 25/12/2023. Hội thảo do đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì. Tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Thị Thanh Lam, Ủy viên thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, đồng chí Đào Ngọc Chuyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các lãnh đạo Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, 43 giám đốc, 08 phó giám đốc, lãnh đạo phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố; đại diện một số cơ quan Bộ, ngành ở trung ương.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ công chức trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, ngày 23/11/2023, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Hội nghị) cho cán bộ, công chức tư pháp cấp huyện và công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024

Chiều 17/4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 dưới sự chủ trì của Đồng chí Lê Vệ Quốc, Cục trưởng và đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 – 2030”

Ngày 04/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 279/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” (sau đây gọi là Đề án). Theo đó, Đề án hướng đến mục tiêu xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật (BCVPL), tuyên truyền viên pháp luật (TTVPL) tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) nhằm đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại các địa bàn này đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực sử dụng pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; góp phần củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Đồng bộ cơ sở dữ liệu để xây dựng ứng dụng trợ lý ảo trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Chiều 2/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì buổi làm việc với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về báo cáo ứng dụng trợ lý ảo trong thông tin, PBGDPL và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024.

Nỗ lực xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Sáng 14/03, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Sơ kết Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong thời gian hiện nay và triển khai Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp năm 2024. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Chánh Văn phòng Bộ Đỗ Xuân Quý đồng chủ trì Hội nghị.

Nâng cao hiệu quả văn hóa đọc sách pháp luật

Thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4/2024), sáng 17/4, Cục Phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả văn hóa đọc sách pháp luật”. Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên chủ trì Tọa đàm.

Tìm hướng đi mới cho Tủ sách pháp luật

Trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin, văn hóa đọc dần bị phai nhạt, điều này dẫn đến tình trạng các tủ sách pháp luật (TSPL) đã bị “lãng quên”, gây lãng phí, không phát huy được hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật làm việc với Hội Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam

Thực hiện chức năng tham mưu Lãnh đạo Bộ quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 29/3/2024, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức buổi làm việc với Hội Phổ biến và Tham vấn pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là Hội) để nắm bắt tình hình tổ chức và hoạt động của Hội và bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức thành công các hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thiện nguyện nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex và Công ty TNHH điện tử thông minh TCL tổ chức Chương trình thiện nguyện tại Trạm ra đa 31, Trung đoàn 291, Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không – Không quân và tại Ủy ban nhân dân xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Alternate Text