Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

13/05/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị (ICCPR) và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc và Kế hoạch năm 2024 của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước quyền dân sự chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự chính trị” ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-BTP ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, vào ngày 10/5/2024, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức một số cơ quan, đơn vị cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín tại cộng đồng, trưởng các cụm dân cư và đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở… trên địa bàn huyện Côn Đảo. Đồng chí Ngô Quỳnh Hoa - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thụy Nga - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo và đại diện Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa nhấn mạnh Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 quy định cụ thể về nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở giúp người dân tham gia trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội và giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền nhà nước ở cơ sở theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Việc ban hành và thi hành Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở chính là thực hiện các quyền về dân sự, chính trị của người dân được quy định tại Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (Công ước ICCPR) mà Việt Nam là thành viên.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được TS. Nguyễn Quỳnh Liên - Trưởng ban Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày nội dung chuyên đề, tập trung vào những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; giới thiệu các quy định về quyền và nghĩa vụ của người dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với đặc điểm huyện đảo; đồng thời trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc cho các đại biểu tham dự liên quan đến nội dung Hội nghị.
Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đều đánh giá cao sự cần thiết, nội dung của Hội nghị. Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm tổ chức các Hội nghị tập huấn để góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của người dân trên địa bàn huyện đảo./.
Lê Nguyên Thảo
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật

Xem thêm »