Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Kông Chro

09/05/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Triển khai Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 16/4/2024 về tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên năm 2024, ngày 07/5/2024, tại Hội trường 15/9 (huyện Kông Chro), Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Kông Chro.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Duy Nam - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Ngô Anh Tú - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Gia Lai; đồng chí Hồ Đại Đồng - Phòng Nghiệp vụ 2, Sở Tư pháp; về phía huyện đoàn có đồng chí Phan Đoàn Trần Hòa - Bí thư huyện Đoàn; đồng chí Đinh Thế Song - Phó Bí thư huyện Đoàn và hơn 95 đại biểu là cán bộ huyện đoàn, cán bộ đoàn các xã, thị trấn và đoàn viên, thanh thiếu niên ở các thôn/làng/tổ dân phố trên địa bàn huyện.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Duy Nam - Phó Giám đốc Sở Tư pháp trân trọng cảm ơn các đại biểu đã sắp xếp thời gian về dự hội nghị. Việc tổ chức hội nghị là hoạt động phối hợp, triển khai các hình thức, giải pháp phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên theo Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2030…


Tại Hội nghị này, các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và các đại biểu đã cùng tìm hiểu, giới thiệu, trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến 02 chuyên đề: (1) Giới thiệu một số quy định của Luật Căn cước số 26/2023/QH15; (2) Phổ biến một số quy định về quyền con người, quyền công dân; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ thanh niên sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, trong quá trình trao đổi, các báo cáo viên pháp luật đã lồng ghép hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin và tài liệu pháp luật điện tử phục vụ công tác phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên.
Trong quá trình tổ chức, các đại biểu đã chủ động, tích cực tham gia trao đổi các vấn đề thực tế liên quan đến các chuyên đề; các nội dung của Hội nghị sẽ làm cơ sở để các đại biểu tiếp tục tìm hiểu, tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật sâu rộng trong thanh thiếu niên ở cơ sở.
Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tổ chức 02 hội nghị tại huyện Mang Yang và Chư Sê trong tháng 5/2024./. 
      Đại Đồng 
Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

Xem thêm »