Thực hiện Kế hoạch hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023, vừa qua Đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội, Phòng Tư pháp huyện Ba Vì, Hà Nội tổ chức Chương trình tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý với chủ đề: “Luật Trẻ em năm 2016, Luật An ninh mạng 2018 và sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh”. Chương trình có ý nghĩa rất nhiều ...
Đứng trước xu thế toàn cầu hóa hiện nay, chuyển đổi số là một tất yếu để phát triển và được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm mục tiêu xây dựng kinh tế số, xã hội số. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số, sáng ngày 24/5/2023, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý II/2023 với chuyên...
Alternate Text
Để tăng cường và phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh của các ngành, các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2021-2022, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp ký kết, thực hiện các Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó đã mang lại hiệu ...
Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật cho 400 giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật các trường trên địa bàn tỉnh.
Ngày 19/5/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang- Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai (đợt 2). Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị.
Alternate Text
Thực hiện Chương trình số 6216/Ctr-BCĐ ngày 29/9/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 7173/KH-UBND ngày 02/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, ...
Alternate Text
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, ngày 05/5/2023, Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Công văn số 3576-CV/TU về tăng cường sự lãnh đạo trong công tác phổ biến, gi...
Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, ngày 18/5/2023 Sở Tư pháp Quảng Bình phối hợp với UBND huyện Bố Trạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về ma tuý; tín ngưỡng tôn giáo cho 100 đại biểu là Nhân dân trên địa bàn xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.
Alternate Text
Từ ngày 08/5 đến ngày 17/5/2023, UBND thành phố Nha Trang đã tổ chức 08 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở và phổ biến các văn bản luật mới có hiệu lực năm 2023 với sự tham gia của 1.662 hòa giải viên thuộc 359 tổ hòa giải ở cơ sở tại 27/27 xã, phường trên địa bàn. Ông Lưu Thành Nhân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự và phát biểu khai mạc.