Sáng ngày 12/6/2024, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu UBND cấp xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Alternate Text
Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, thống nhất, hiệu quả, bảo đảm các mục tiêu tại Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”, ngày 27/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2024; đồng thời, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đã có văn bản đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến ph...
Alternate Text
Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, nhằm nâng cao tỷ lệ hòa giải thành và năng lực hòa giải của đội ngũ hòa giải viên của tỉnh, ngày 24/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc đẩy mạnh thi hành hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Trên cơ sở các quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân” và Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “tăng cường năn...
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ ngày 23/5 đến 31/5/2024, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tổ chức 06 cuộc hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật tại 06 xã điểm trên địa bàn tỉnh, bao gốm xã Hưng Phú (huyện Phước Long); Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình); Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi); Phường Láng Tròn (thị xã Giá Rai) và Long Điền Tây (huyện Đông Hải) và xã Lộc Ninh (huyện Hồng Dân)....
Nhằm nâng cao nâng cao hiểu biết pháp luật về hòa giải và kỹ năng nghiệp vụ trong công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 29/5/2024, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Hòa Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên trên địa bàn huyện.
Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 21/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật và Tuyên truyền viên pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, ngày 31/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về kỹ nă...
Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 03/5/2024 và Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 12/3/2024, ngày 23/5/2024, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Căn cước nhằm đảm bảo Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 01/7/2024. Hội nghị do ông Phạm Công Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp và Đại tá Nguyễn Minh Tân, ...