Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

03/11/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Những năm qua, các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn với nhiệm vụ chuyên môn đơn vị và điều kiện thực tế của địa phương để tuyên truyền pháp luật, qua đó làm “mềm hóa” các văn bản pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật tại địa phương.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, ngay từ đầu năm, UBND thị xã, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã Nghi Sơn đã ban hành các quyết định, kế hoạch, công văn chỉ đạo và hướng dẫn, làm cơ sở chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL; hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã cũng được rà soát, kiện toàn, gồm 31 thành viên là thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thị xã, do đồng chí phó chủ tịch UBND thị xã làm chủ tịch hội đồng. Hội đồng phối hợp PBGDPL đã ban hành kế hoạch hoạt động của hội đồng; ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của hội đồng theo quy định. Trên cơ sở đó, các thành viên hội đồng chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị luôn chú trọng hoạt động PBGDPL cho các đối tượng đặc thù thông qua nhiều hình thức, như: tư vấn, phổ biến pháp luật trực tiếp; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý; cung cấp tài liệu PBGDPL; tư vấn pháp luật tại các khu nhà trọ công nhân; lồng ghép phổ biến pháp luật trong các hội nghị của cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng, trong các hoạt động giáo dục, đặc biệt thông qua việc dạy và học trong các nhà trường, qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (zalo, facebook...), sinh hoạt câu lạc bộ (nông dân với pháp luật, phụ nữ với pháp luật, tuổi trẻ phòng chống tội phạm)... Qua đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật ở từng đối tượng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đơn cử như, những năm qua, các phòng, ban, ngành, UBND xã, phường trên địa bàn thị xã đã tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta và Luật Biển quốc tế; những cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông; những văn bản pháp lý về biển, đảo Việt Nam đã ký kết với các nước láng giềng, các nước có liên quan; tuyên truyền Luật Thủy sản, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản; tuyên truyền cho các “tổ đội tàu, thuyền đoàn kết”, dân quân tự vệ đấu tranh chống các hiện tượng sai trái, tiêu cực trên biển, đảo... Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Chi nhánh số 7 tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc, vùng bãi ngang ven biển.

Liên đoàn Lao động thị xã phối hợp với phòng lao động - thương binh và xã hội, phòng tư pháp, UBND các xã, phường, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, các chủ doanh nghiệp cấp phát tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền về pháp luật lao động, chính sách BHXH, BHTN, BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động cho trên 15.000 đoàn viên là công nhân, lao động trẻ đang làm việc tại các khu công nghiệp. Hội liên hiệp phụ nữ thị xã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền kiến thức pháp luật cho hội viên, phụ nữ, trong đó có đối tượng là nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình. Công an thị xã đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến nội quy, quy chế giam, giữ; chính sách, pháp luật về giáo dục, cải tạo phạm nhân cho nhóm đối tượng người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bên cạnh đó, các ngành chức năng tổ chức các buổi tuyên truyền PBGDPL cho người thuộc nhóm người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo... Ngoài ra, thông qua các câu lạc bộ, phong trào thi đua các tổ chức đoàn thể như: đoàn thanh niên, cựu chiến binh, hội nông dân... đã lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL về an toàn giao thông, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và Gia đình, công tác phòng, chống tội phạm và tháng cao điểm phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội... cho đoàn viên, hội viên.

Trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, việc PBGDPL cũng được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhà trường; giáo dục chính khóa, thông qua việc lồng ghép trong các hoạt động giáo dục ở cấp mầm non, môn học đạo đức ở cấp tiểu học, môn học giáo dục công dân ở cấp THCS, THPT; giáo dục ngoại khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp... Từ đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục, góp phần làm giảm tình trạng vi phạm pháp luật.

Ông Lê Hồng Thanh, Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Nghi Sơn, chia sẻ: Trong công tác tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, Phòng Tư pháp thị xã đã tham mưu cho hội đồng phối hợp PBGDPL chỉ đạo các thành viên trong hội đồng tùy theo từng đặc thù địa phương, đoàn thể mà có các hoạt động tuyên truyền pháp luật khác nhau, hướng đến nhu cầu tiếp cận của người nghe, trong đó chọn lựa các vấn đề xã hội đang diễn ra trên địa bàn thị xã để tuyên truyền sâu, tạo sức lan tỏa lớn. Riêng năm 2020, trên địa bàn thị xã đã tuyên truyền, PBGDPL được 165 cuộc, với 12.560 lượt người tham dự, phát 5.214 tài liệu PBGDPL. Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của thị xã, các xã, phường, loa truyền thanh thôn được 26.000 lượt, tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động được 80 buổi, đài truyền thanh truyền hình thị xã phát sóng tuyên truyền pháp luật được 220 giờ. Nhất là tuyên truyền trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đạt kết quả cao. Trong năm đã tuyên truyền các văn bản pháp luật, chính sách của Nhà nước liên quan đến đất đai cho 82 hộ thuộc diện cưỡng chế thu hồi đất nhận tiền, bàn giao mặt bằng mà không phải tổ chức cưỡng chế, trong đó có 49/54 hộ liên quan đến Dự án đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn, 32/33 hộ Dự án đường vào Nhà máy Xi măng Đại Dương, 2/2 hộ Dự án Khu bến cảng container 2 và hậu cần Cảng Nghi Sơn.

Thời gian tới, thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020–2025, UBND thị xã Nghi Sơn đang xây dựng Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thị xã Nghi Sơn, giai đoạn 2021-2025” trình HĐND thị xã thông qua, làm cơ sở tổ chức thực hiện việc PBGDPL đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Nguồn: Báo Thanh Hóa điện tử

Xem thêm »