Hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về kiến thức pháp luật về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

19/05/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Ngày 16/5/2022, Ban Dân tộc phối hợp với UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức hoạt động ngoại khóa tại Trường TH-THCS Mường Sại. Buổi ngoại khóa nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; đồng thời tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em.

Đồng chí Phí Đình Kiểm - Hiệu trưởng trường TH-THCS Mường Sại khai mạc chương trình

Hình thức sinh hoạt ngoại khóa, được sân khấu hóa thông qua 03 phần thi: Chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm. Thông điệp tuyên truyền: “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới”.

Hình ảnh sinh hoạt ngoại khóa tại trường TH-THCS Mường Sại

Buổi sinh hoạt ngoại khóa tuyên truyền cho toàn thể giáo viên và học sinh trong toàn trường nhận thức đầy đủ các nội dung của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giới, bình đẳng giới; hôn nhân gia đình và phòng chống bạo lực gia đình nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái giúp học sinh có ý thức tốt hơn về bình đẳng giới.

Sau hoạt động ngoại khóa, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh sẽ là những tuyên truyền viên tích cực về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới, luật hôn nhân gia đình và phòng chống bạo lực gia đình tại cộng đồng nơi mình sinh sống, học tập và công tác.
  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La

Xem thêm »