Ngày 16/5/2022, Ban Dân tộc phối hợp với UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức hoạt động ngoại khóa tại Trường TH-THCS Mường Sại. Buổi ngoại khóa nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; đồng thời tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em.
Alternate Text
Vừa qua tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Minh Quang, Hội LHPN xã đã phối hợp tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ giáo viên và hơn 400 học sinh trong toàn trường tham gia.