Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

13/05/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Sau 3 năm thực hiện Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021 (sau đây gọi chung là Đề án 10), công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đến tận cơ sở tại các khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân sử dụng pháp luật làm công cụ, phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội, đáp ứng việc phục vụ các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương.

Các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành quan tâm chỉ đạo, mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL giữa các ngành, các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung, hình thức phối hợp được quan tâm, đầu tư. Sở Tư pháp đã phát huy tốt vai trò của cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp tỉnh trong việc chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên tổ chức các hoạt động PBGDPL cho đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy giáo dục công dân, pháp luật thường xuyên được củng cố, kiện toàn, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuy hoạt động kiêm nhiệm song đã phát huy tác dụng tích cực trong việc hướng dẫn, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động PBGDPL, nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ được giao.

Nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL luật được cải tiến đa dạng, phong phú hơn, đã phát huy được thế mạnh của hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các mạng xã hội. Sở Tư pháp đã phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng Chuyên trang “Phổ biến giáo dục pháp luật” ngay giữa giao diện của Cổng theo đúng tinh thần của Quyết định số 471, đồng thời xây dựng chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Trang thông tin điện tử của ngành (năm 2019-2020 Sở Tư pháp đã đăng tải 274 tin, bài trên Trang thông tin điện tử của ngành và các tài liệu như tờ rời pháp luật, Bản tin Tư pháp cũng được đăng tải thường xuyên nhằm giúp cán bộ và Nhân dân có nhu cầu tìm hiểu pháp luật), bên cạnh đó công tác PBGDPL cũng được thực hiện thông qua việc đăng tải, thông tin qua nhóm Zalo “PBPL Yên Bái” nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai công tác này trong hệ thống tư pháp tỉnh, huyện, xã…; tổ chức và thực hiện tốt việc tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa, qua các cuộc thi/hội thi tìm hiểu pháp luật, qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm... Trong đó, các cấp, ngành đã tổ chức trên 40 hội thi/cuộc thi dưới các hình thức sân khấu hóa, thi viết như cuộc thi viết tìm hiểu “Bộ luật Hình sự”; Hội thi ‘Hòa giải viên giỏi” tỉnh Yên Bái năm 2020; cuộc thi “Tìm hiểu luật an toàn giao thông”; Hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; cuộc thi “Đường đi an toàn cho bạn - cho tôi” do các sở, ngành tham mưu như: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải...

Công tác hòa giải ở cơ sở được đẩy mạnh góp phần tích cực tuyên truyền, PBPL đến các cán bộ và nhân dân tại cơ sở. Hiện toàn tỉnh có tổng số 1.383 Tổ hoà giải ở cơ sở với  8.676 tổ viên. Số lượng tổ viên bình quân trên một Tổ hoà giải là 5 - 7 người và bình quân mỗi xã, phường, thị trấn có 8 Tổ hoà giải ở cơ sở. Từ năm 2018 đến năm 2020 các hòa giải viên đã tiến hành hòa giải 5.956 vụ, việc trong đó hòa giải thành 5.437 vụ, việc.

Các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL được quan tâm phổ biến, tuyên truyền, đặc biệt là việc tuyên truyền, phổ biến cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân bạo lực gia đình, người lao động trong các doanh nghiệp, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện, cơ sở bắt buộc...được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện tốt.

Qua đó, các mục tiêu cụ thể của Đề án đã cơ bản đạt được, đó là: 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ; trên 90% người dân được tuyên truyền pháp luật theo Luật PBGDPL; tỷ lệ hòa giải thành đạt trung bình  91,28%.

Để công tác tuyên truyền, PBGDPL trong thời gian tới tiếp tục phát huy hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh, cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 32 và Kết luận 80 về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL; có chính sách thu hút, khuyến khích đội ngũ làm công tác PBGDPL, đặc biệt là chính sách thu hút những người được đào tạo về chuyên ngành luật vào công tác trong ngành tư pháp cũng như các đãi ngộ khác đối với những người làm công tác tư pháp và tham gia hoạt động PBGDPL ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền kịp thời chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện nếp sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Nguồn: yenbai.gov.vn

Xem thêm »