Tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách ở Bạc Liêu

30/08/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Ngày 30/8, Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 7 điểm cầu cấp huyện và 64 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023.

Tham dự Hội nghị tập huấn, có ông Phan Hồng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp); ông Trần Minh Đức – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu; Đại diện lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Công chức phụ trách công tác thanh tra, pháp chế các Sở, Ban, Ngành; Giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng;… Hội viên Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu; Đại diện lãnh đạo các cơ quan là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố.
Ông Trần Minh Đức – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu, phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.
Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, ông Trần Minh Đức – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh: “Hoạt động truyền thông dự thảo chính sách là một phần trong hoạt động truyền thông Nhà nước nói chung và truyền thông Chính phủ nói riêng, hoạt động này có vai trò ý nghĩa sức quan trọng. Truyền thông dự thảo chính sách là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của VBQPPL, tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, cũng như nâng cao ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp.
Truyền thông chính sách còn là phương thức cơ bản để người dân được “hưởng thụ” quyền dân chủ của mình” và xây dựng pháp luật, quản lý nhà nước; bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, truyền thông dự thảo chính sách giúp củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước; phát huy dân chủ, đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước”.
Báo cáo viên Phan Hồng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) giới thiệu một số nội dung cơ bản của 04 Chuyên đề do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo.
Tại Hội nghị tập huấn, Báo cáo viên Phan Hồng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), đã triển khai một số nội dung cơ bản của 04 Chuyên đề do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo: Những vấn đề chung về truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách; Kỹ năng tích hợp, đăng tải, khai thác thông tin nội dung dự thảo chính sách và những vấn đề liên quan trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia, các phần mềm về phổ biển, giáo dục pháp luật; Kỹ năng cung cấp thông tin, tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý và phản hồi ý kiến góp ý đối với dự thảo chính sách, Giới thiệu một số hình thức truyền thông dự thảo chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.
Theo Báo cáo viên Phan Hồng Nguyên, để truyền thông dự thảo chính sách có hiệu quả hơn trong thời gian tới, phải phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.
Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cần chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông dự thảo chính sách hàng năm, trong đó xác định nội dung dự thảo chính sách cần truyền thông, hình thức truyền thông, cơ quan báo chí phối hợp, nguồn lực bảo đảm thực hiện… phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, báo chí trong tổ chức truyền thông dự thảo chính sách.
Đồng thời, trong quá trình thực hiện, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cần tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp về dự thảo chính sách để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Song song đó, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở Trung ương, địa phương; báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, sở, ngành địa phương; tuyên truyền viên pháp luật theo quy định tại Đề án,…
Trước đó, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu đã ban hành văn bản triển khai đến một số cơ quan có liên quan là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức triển khai 07 Chuyên đề.
Thông qua Hội nghị tập huấn, lãnh đạo các ngành, các cấp, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; công chức nhận chế các Sở, ban, ngành cũng như đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí thực hiện tốt công tác truyền thông dự thảo các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương ngày càng tốt hơn./.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Xem thêm »