Alternate Text
Học sinh, sinh viên là tương lai của đất nước, là lực lượng nòng cốt để xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển. Bởi vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng đến việc giáo dục và đào tạo học sinh, sinh viên. Công tác này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành, rèn luyện đạo đức và nhân cách con người, trang bị kiến thức, kỹ năng để các em có nền tảng phát triển. Trong đó, ý ...
Cuốn sách gồm 11 chương với nội dung chính như sau: Khái quát chung; nguồn của Luật quốc tế; các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế; quốc gia và dân cư trong Luật quốc tế; Luật quốc tế về lãnh thổ;...
Ngày 16/5/2022, Ban Dân tộc phối hợp với UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức hoạt động ngoại khóa tại Trường TH-THCS Mường Sại. Buổi ngoại khóa nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; đồng thời tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em.
Alternate Text
Vừa qua tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Minh Quang, Hội LHPN xã đã phối hợp tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ giáo viên và hơn 400 học sinh trong toàn trường tham gia.