Alternate Text
Để phát hiện sớm, phòng ngừa sai phạm, giúp tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục kịp thời điều chỉnh hoạt động nhằm tuân thủ quy định của pháp luật; làm căn cứ cho việc gia hạn giấy phép hoạt động hoặc công nhận hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, ngày 26/6/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BGDĐT quy định việc...
Vừa qua, Học viện Tư pháp phối hợp cùng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Trường phổ thông dân tộc nội trú Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật “Luật Trẻ em năm 2016, Luật An ninh mạng 2018, và sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh” cho toàn thể thầy cô giáo và 675 học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 của Trường phổ thông dân tộc nội trú Hà Nội.
Xem thêm >>
Xem thêm >>
Cuốn sách gồm 11 chương với nội dung chính như sau: Khái quát chung; nguồn của Luật quốc tế; các nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế; quốc gia và dân cư trong Luật quốc tế; Luật quốc tế về lãnh thổ;...
Xem thêm >>
Ngày 16/5/2022, Ban Dân tộc phối hợp với UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức hoạt động ngoại khóa tại Trường TH-THCS Mường Sại. Buổi ngoại khóa nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; đồng thời tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em.
Alternate Text
Vừa qua tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Minh Quang, Hội LHPN xã đã phối hợp tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ giáo viên và hơn 400 học sinh trong toàn trường tham gia.
Xem thêm >>