Could not load file or assembly 'HtmlAgilityPack, Version=1.4.6.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=bd319b19eaf3b43a' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040) Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật

Khánh Hòa: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, từ nay đến năm 2030, tỉnh sẽ tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo vệ, bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã, nhất là các loài động vật, thực vật hoang dã nhóm IA, IIA, IB, IIB và thuộc Phụ lục I Công ước CITES. Đặc biệt, Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ cần chú trọng tuyên truyền đối với người dân ở khu bảo tồn, vùng đất ngập nước, tuyến di cư và điểm đến của các loài chim hoang dã; đưa chuyên đề bảo vệ đa dạng sinh học thành hoạt động truyền thông thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và giáo dục trong trường học. Đồng thời, tỉnh sẽ triển khai nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản liên quan đến đa dạng sinh học; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan thực thi pháp luật, bảo đảm thống nhất trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học. Tỉnh cũng tích cực tăng cường việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động gây nuôi động vật hoang dã; xử lý nghiêm hành vi khai thác, đánh bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép các loại thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm; đảm bảo tỷ lệ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 100%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về đa dạng sinh học phải được khởi tố điều tra theo quy định pháp luật. Nâng cao tỷ lệ xử lý đối với các hành vi gây tác động xấu tới đa dạng sinh học, đảm bảo tính răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Đặc biệt, tỉnh phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học được đào tạo, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật cần thiết phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ đa dạng sinh học. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kiểm định, phân tích, xử lý thông tin hiện đại phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học; tiếp tục duy trì việc thực hiện hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, chủ động, tích cực thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học…

Đặng Hữu

Xem thêm »