Tập huấn kiến thức pháp luật quyền dân sự chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Cà Mau

15/03/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Sở Tư pháp Cà Mau vừa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện Trần Văn Thời, UBND xã Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời) và Ban Quản trị Chùa Tam Hiệp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Tại buổi tập huấn, gần 100 đại biểu là cán bộ ấp, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu số xã Trần Hợi tham dự lớp tập huấn được Báo cáo viên triển khai các nội dung về quyền và nghĩa vụ của người dân tộc thiểu số trong pháp luật Việt Nam và phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, tập trung phân tích làm rõ các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc; quyền của người dân tộc thiểu số trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam; thực trạng phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và giải phát phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Báo cáo viên Nguyễn Duy Trường - Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau cho biết: "Việc tập huấn kiến thức pháp luật về các quyền dân sự chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng những quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về các quyền dân sự chính trị, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân".
Thông qua việc tập huấn kiến thức pháp luật này, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được tốt hơn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhất là các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn...”

Theo Kế hoạch của Giám đốc Sở Tư pháp, các lớp tập huấn kiến thức pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp theo sẽ được tổ chức tại Saltel Khánh Lâm (huyện U Minh); Salatel Hiệp Hòa Tây, huyện Đầm Dơi và Chùa Cao Dân (huyện Thới Bình) vào các ngày 8 - 10/3/2023.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 

Xem thêm »