Tọa đàm xây dựng tiêu chí đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

14/05/2024
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In Gửi email

Ngày 14/5, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật ( (PBGDPL ) Bộ Tư pháp phối hợp Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai và tỉnh Sóc Trăng tổ chức tọa đàm trao đổi về việc xây dựng tiêu chí riêng đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì tọa đàm.

Chủ trì tọa đàm, ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL, Bộ Tư pháp nhấn mạnh, công tác PBGDPL là một trong những công tác quan trọng. Để đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh xây dựng, ban hành tiêu chí chung đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi thí điểm xây dựng tiêu chí riêng.

Cục PBGDPL xác định tiêu chí hiệu quả đầu ra của hoạt động PBGDPL là nhóm tiêu chí mang tính định hướng và tạo cơ sở để các địa phương thuộc phạm vi thí điểm cụ thể hóa thành các tiêu chí riêng phù hợp với đặc điểm của từng hoạt động và tình hình thực tiễn tại các địa phương thí điểm.
 

Bà Nguyễn Thị Kim Hương Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.

Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua, công tác PBGDPL đã được các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện với nhiều nội dung và hình thức, đáp ứng nhu cầu tiếp cận pháp luật của người dân, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Tuy nhiên công tác PBGDPL vẫn còn một số khó khăn nhất định.
 

Ông Trần Văn Tuỳ Phó Trưởng phòng Phòng Truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục PBGDPL chia sẻ thêm về các tiêu chí tại tọa đàm.

Đồng Nai và Sóc Trăng là hai trong sáu địa phương trên cả nước thực hiện thí điểm tiêu chí riêng về đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL để thực hiện. Do đó bà Hương đề nghị các đại biểu tham dự tích cực tham gia ý kiến góp ý, chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp trong việc đánh giá hiệu quả quả công tác PBGDPL.
 

Bà Đồng Thị Hoa Phó Chánh thanh tra Sở Tư pháp Đồng Nai đóng góp ý kiến về tiêu chí tại tọa đàm.

Ông Trần Văn Tuỳ, Phó Trưởng phòng Phòng Truyền thông chính sách, PBGDPL (Cục PBGDPL), chia sẻ một số định hướng xây dựng tiêu chí riêng đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại hai địa phương Đồng Nai và Sóc Trăng. Căn cứ vào đặc điểm riêng về lĩnh vực quản lý ngành, các bộ, ngành, địa phương và một số đặc điểm mang tính đặc thù cơ bản về kinh tế - xã hội để xây dựng tiêu chí riêng cho phù hợp. Trong đó, các địa phương thí điểm có thể tham khảo xây dựng phương pháp, cách thức đánh giá đang được áp dụng trong nhiều bộ chỉ số, bộ tiêu chí có nội dung về PBGDPL. Cụ thể như bộ tiêu chí về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bộ chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đánh giá chất lượng hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật của các bộ, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh và chỉ số công lý.
 

Phó Giám đốc Sở tư pháp tỉnh Sóc Trăng ông Trần Ngọc Thanh Phong thống nhất với các ý kiến về tiêu chí của dự thảo.

Tại tọa đàm, các đại biểu tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng tham gia ý kiến góp ý, chia sẻ những kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp về khung tiêu chí chung về các mục đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL và định hướng xây dựng tiêu chí riêng đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL. Trên cơ sở buổi tọa đàm và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Đồng Nai và Sóc Trăng sẽ phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành khung tiêu chí riêng để triển khai thực hiện đánh giá trên địa bàn các địa phương.

Nguồn: Duy Trường
Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Xem thêm »